لایت فارکس

آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، ۰ تا ۱۰۰ ( فصل دوم: انواع نمودار)

بررسی تحلیل تکنیکال انواع نمودار  ( Technical – Analysis ) در تحلیل تکنیکال ۴ نوع نمودار داریم.

آموزش ویدیویی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال


نمودار خطی ؛ مرحله اول تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

ابتدایی ترین نمودار برای نمایش نوسانات قیمت می باشد. این نمودار بصورت یک منحنی خطی است که گسستگی در نمودار وجود ندارد . در این نمودار فقط قیمت پایانی رسم می شود.

شکل نمودار خطی:

نمودار خطی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز

نمودار میله ای ؛ مرحله دوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

این نمودار بصورت یک میله است. خط کوچکی که در سمت راست میله قرار دارد قیمت بسته شدن و خط کوچک در سمت چپ میله بیانگر قیمت باز شدن است.

شکل نمودار میله ای :

نمودار میله ای - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز

نمودار شمعی ؛ مرحله سوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودار میله ای است. نمودارهای شمعی هم دارای چهار بخش قیمت پایانی ، بالایی ، پایینی ، باز شدن را نشان می دهند . در نمودارهای شمعی ان خط هایی که بالا و پایین کندل وجود دارند شادو یا سایه نامیده می شوند. که بیانگر محدوده نوسان قیمت در روز می باشند .

قسمت پهن و کلفت که بدنه نامیده می شود فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی میباشد .

نکته : در کندل منفی یعنی روزی که بازار منفی است قیمت بازگشایی بالا و قیمت بسته شدن پایین است و در روز کندل مثبت برعکس می باشد.

در شکل زیر ببینید :

نمودار شمعی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز

نمودار شمعی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز - عکس دوم نمودار شمعی - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز - عکس سوم

نمودار نقطه رقم ؛ مرحله چهارم تحلیل های تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

این نوع نمودار توسط عده معدودی از تحلیل گران مورد استفاده قرار می گردد و تعداد استفاده کنندگان آن در ایران بسیار اندک است . در این چارت ستون X به معنای افزایش قیمت و ستون  O  به معنای کاهش قیمت می باشد. اخطار های خرید و فروش در این نمودارها بصورت دقیق بیان می شود.

در شکل زیر ببینید :

نمودار نقطه رقم - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن - پایگاه جامع زوم ارز


سطوح حمایت و مقاومت :

منظور از حمایت محدوده قیمتی یا سطحی است که در آن بنابر دلایلی تمایل به خرید بیشتر است که خرید بر فروش می چربد . و سطح مقاومت هم سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا فزونی می گیرد و سهم تمایل به ریختن دارد .

تریدرها  در سطوح مقاومتی دست به عرضه و در سطوح حمایتی دست به خرید می زنند ، در بازار ارزهای دیجیتال هم در سطوح حمایت ( buy ) می کنند . و در سطوح مقاومت ( sell )

به شکل زیر دقت کنید :

سطوح حمایت و مقاومت - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

نکته : اگر در یک روند صعودی سطوح حمایت مکرراً در سطح حفره های قبلی خود تشکیل شوند می توان آن را یکی از نشانه های پایان یافتن روند صعودی در نظر گرفت و همینطور در روند نزولی وقتی کف ها در همان سطح کف قبلی ساخته می شود می توان بعنوان یکی از اخطارها مبنی بر صعودی شدن در نظر گرفت .

نکته : خط حمایت و مقاومت با حداقل دو نقطه تایید می شود.
نکته : پس از شکست خط مقاومت ، این خط تبدیل به خط حمایت می گردد و بالعکس پس از شکست خط حمایت این خط تبدیل به خط مقاومت می گردد.

نکته خیلی مهم : سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند .

هر گاه قیمت در داخل سطح حمایت و مقاومت به اندازه کافی نفوذ کند نقش سطوح عوض می شود یعنی اگر سطح حمایتی بوده به سطح مقاومتی و اگر نقش مقاومتی داشته به سطح حمایتی تبدیل می شود که دلیلش هم بر می گردد به تغییر سهامداران چون اکثر ترکیب سهامداران در همین سطوح تغییر می کند .

سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند - تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن


برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر با مباحث تحلیل های تکنیکال در زمینه ارزهای دیجیتال می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید:

آموزش کامل تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، ۰ تا ۱۰۰ ( فصل اول : مباحث کلی )

عاطفه قاضی حصاری
عاطفه قاضی حصاری
دکتری معماری کامپیوتر | مولف کتاب آموزش و پرورش | مدرس دانشگاه | محقق و پژوهشگر در زمینه های ارزهای دیجیتال و بلاک چین

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مقالات منتشر شده