لیست Gambling Dapps

لیست Gambling Dapps

ناملوگودسته بندیپروتکلتوضیحات
TT-PLINKOGamblingThunderCoreاین برنامه یک بازی ساده است و تنها کاری که باید بکنید این است که بر روی رسیدن یک توپ از بالای یک هرم به پایین هرم شرطبندی کنید و منتظر رسیدن آن باشید.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Smartwin - coinflipGamblingThunderCoreاین برنامه یک پلتفرم سرگرمی 100 درصد غیر متمرکز است. در این پلتفرم، تمام مکانیزم‌ها بر اساس قراردادهای هوشمند فعالیت می‌کنند.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
TT-KENOGamblingThunderCoreدر این برنامه بر روی 40 توپ مختلف شرطبندی خواهید کرد و در صورت درست بودن شرط شما به عنوان پاداش رمز ارز TT دریافت خواهید کرد.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Shell GamesGamblingThunderCoreاین برنامه، یک پلتفرم قمار بر اساس بلاکچین است که در آن، پلتفرم برتری بسیار کمی بر کاربران، در حدود 1 درصد، دارد. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
TTCasinoGamblingThunderCoreدر این برنامه، کاربران می‌توانند کیف پول خود را متصل کرده و از بیش از 3000 بازی بهره ببرند. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Dice PlanetGamblingThunderCoreدر این بازی بلاکچینی کاربران به تاس انداختن می‌پردازند و معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
TT-BACCARATGamblingThunderCoreاین برنامه یک دپ ساخته شده روی پروتکل تاندرکور است. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
OwlDAOGamblingBSCدر این برنامه‌ی دائو، پروژه‌ها می‌توانند کازینوی خود را ساخته تا توکن‌های خود را گیمیفای کنند. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Crypto Casino fixedhorse.comGamblingBSCدر این برنامه می‌توانید 16 بازی کازینو پیدا کنید و از آن‌ها بهره ببرید. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
WINkGamblingTRONاین برنامه بر روی پروتکل وینک ایجاد شده و بازی های بسیار جالبی را به کاربران ارائه می‌دهد و حجم کاربران آن نیز رو به رشد بوده و پاداش ها با توکن WIN پرداخت می‌شود.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Serious DiceGamblingThunderCoreاین برنامه غیرمتمرکز بزرگترین برنامه این حوزه محسوب می‌شود و در آن به پرتاب تاس و شرطبندی بر روی آنها خواهید پرداخت.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
TTGuessGamblingThunderCoreهدف از ایجاد این بازی پولدار کردن بازکین برنده و رساندن بازیکن بازنده به جوایز روزانه است و تمامی جوایز در قالب رمز ارز TT پرداخت خواهند شد.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
1x900GamblingBSCدر این برنامه می‌توانید توسط بازی با اعداد و به شکل ارزهای مختلف درآمد کسب کنید. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Lotto360GamblingBSCاین بازی یک دپ شرط بندی است که شامل لاتاری، تاس، و بازی Number of the Beast می‌شود. این بازی کسب درآمد امن و مطمئن روی شبکه ی BSC ساخته شده است. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Planet MasterGamblingTunderCoreدر این برنامه می‌توانید توکن آن را برنده شوید تا اولین نفری باشید که گنجینه‌ی تروو را بازگشایی می‌کند. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
TT-POKERGamblingThunderCoreدر این برنامه می‌توانید به انجام بازی کلاسیک پوکر بپردازید.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
LUCKYFLIPGamblingPolygonدر این بازی شما می‌توانید با پرتاب سکه تصمیم گیری کنید. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
MiningTycoonGamblingBSCدر این بازی بلاکچینی کاربران به استخراج مجازی ارز های دیجیتال و شرطبندی بر روی آنها می‌پردازند. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Prediction GameGamblingThunderCoreدر این بازی بر پایه ی ThunderCore می‌توانید قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنید. معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
LuminousGamblingTRONدر این برنامه بازی های جالبی به کاربران ارائه شده که به عنوان مثال یکی از آنها پیشبینی قیمت روزانه بیت کوین است و از این طریق می‌توانید کسب درآمد کنید.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
Fortune HunterGamblingBSCاین برنامه غیرمتمرکز یک بازی کارتی است که از بین سه کارت اگر درست حدس بزنید پول خوبی به شما خواهد رسید و همانند قمار و شرطبندی است و تیم زوم ارز هیچ توصیه ای نسبت به این پروژه ندارد و فقط به معرفی آن پرداخته است.
Decentral GamesGamblingPolygonاین برنامه یک کازینو غیرمتمرکز بر روی رمز ارز DG بوده و پاداش های آن نیز با استفاده از این رمز ارز پرداخت می‌شود.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
NICER.BETGamblingThunderCoreاین کازینو بر روی شبکه ThunderCore راه اندازی شده و بازی های مفرح آوری را به کاربران پیشنهاد داده و پاداش های آن نیز با رمز ارز TT پرداخت می‌شود.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
PolyrollGamblingPolygonاین کازینو غیرمتمرکز که توسعه دهندگان آن مدعی رعایت حداکثری بازی شرافتمندانه هستند بر روی شبکه پالیگان و چین لینک ساخته شده است.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
TTRoLLGamblingThunderCoreدر این برنامه که از قرارداد های هوشمند استفاده می‌کند کاربران به پرتاب تاس خواهند پرداخت و پاداش خود را با TT دریافت خواهند کرد.شمعرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
SportXGamblingPolygonاین برنامه همتا به همتا در راستی شرطبندی بر روی ورزش های مختلف با استفاده از بلاکچین فعالیت کرده و معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
BETFURYGamblingTRONاین برنامه کاربر دوستانه در صورت پیروزی کاربران در شرطبندی پاداش آنها را با استفاده از بیت کوین و سایر رمز ارز ها از جمله ترون پرداخت می‌کند.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
TreasureKEYGamblingBSCدر این برنامه که همچون کازینو می‌باشد کاربران برای پاداش بازی های مختلف ارز دیجیتال جایزه خواهند گرفت و آنها اکوسیستم بایننس اسمارت چین را بخاطر کارمزد پایین شبکه انتخاب کردند.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.
EarnBetGamblingWAXاین برنامه شرطبندی بر روی 10 توکن مختلف را به کاربران پیشنهاد داده و از بازی های زیادی نیز پشتیبانی می‌کند و این برنامه اولین برنامه On-Chain در این حوزه نیز محسوب می‌شود.معرفی این دسته بندی صرفا جهت آشنایی شما دوستان از این Dapp ها می باشد. تیم زوم ارز به هیچ عنوان استفاده از Dapp ها و توکن های این دسته بندی را پیشنهاد نمی‌کند.

لیست Gambling Dapps

ما در این  مقاله قصد داریم تا شما را با Gambling  آشنا کنیم و اطلاعات دقیق و مفیدی را به شما زوم ارزی های عزیز ارائه بدهیم ، شایان ذکر است که گفته شود طبق نظریه جمهوری اسلامی ایران استفاده از بازی های شرط بندی حرام و غیرقانونی نامیده شده است و ما این مقاله را تنها برای افزایش سطح دانش شما نوشته ایم و از شما تقاضا می شود که به هیچ عنوان به سراغ استفاده از بازی ها شرط بند نروید. پس برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

Gambling

در این بازی ها تراکنش ها به سرعت و به طور دقیق انجام شده و برداشت پول به صورت فوری قابل اجرا می باشد و این برداشت ها به صورت کاملا غیر بازگشت انجام می شود و کلاهبرداری انجام می گیرد. بازیکنان در هنگام استفاده از این برنامه می توانند هویت شخصی خود را مخفی کنند که این یک روند بسیار غیرقانونی در شرایط بازی ها می باشد.

بازیکنان نیازی به حساب کاربری خود ندارند، بنابراین نیازی به مدیریت بازیکن یا اپراتور وجود نخواهد داشت. قمار بازهایی که از بلاکچین استفاده می‌کنند برای تأیید بازی صورت می گیرد و به همین علت قماربازان می‌توانند اطمینان کافی را بدست اوردند. این بازی ها با توجه به فناوری های بلاکچین هیچ راهی را برای قمار به وجود نیاورده است و به راحتی و با استفاده از تقلب و پرداخت ها می تواند کلاهبرداری خود را انجام بدهد.

هر شخصی که در این بازی ها به اینترنت متصل است بدون نیاز به دسترسی خدمات بانکداری سنتی می تواند از ارزهای دیجیتال مختلف برای قمار استفاده کافی را ببرد.

از آنجایی که استفاده از ارزهای دیجیتال بازیکن می‌تواند ناشناس باشد و نیازی به حساب بازیکن نداشته باشد این روند می تواند یک استراتژی قمار را به وجود بیاورد که بسیار دشوار است اما امکان دور زدن بازی و امکان حذف بازیکن با استفاده از شناسه های کیف پول بسیار آسان می باشد.

رمز ارزها به عنوان یک واحد پول واقعی مشکلات بسیاری را می تواند به همراه داشته باشد که باعث می شود مردم و یا کسانی که به صورت غیر واقعی نمی توانند قمار انجام بدهند نیز دچار ریسک بالایی می شوند و ان ها از طریق سفته بازی می توانند ضررهای بسیاری را متحول شوند و در این حالت یک بازار وجود دارد که سفته بازان بسیاری در زمینه ارزهای دیجیتال وجود دارند که به راحتی می توانند این سفته ها را در بازار رمز ارز و با توجه به نوساناتی که وجود دارد، مورد خرید و فروش قرار بدهند.

کیف پول‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند به جلوگیری از پولشویی و بهتر شدن بازی کمک کنند. علاوه بر این، کیف پول های معتبر برای مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری خود نیز همچنان نیاز به شناسایی دارند. افرادی که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند و با آن قمار می کنند، یک پایگاه مشتری جدید بالقوه ارائه می دهند. این برنامه  به صورت همتا به همتا در راستای شرط بندی بر روی ورزش های مختلف و با استفاده از بلاکچین های مختلف فعالیت کرده است.

دکمه بازگشت به بالا